NNPJ-240 Shiori Uehara, Yuki Yoshida, Nori Kawanami